line

دوربین مدار بسته نگاهبان

نمایندگی برند نگاهبان

دوربین های مدار بسته و ضبط کننده های دیجیتال نگاهبان شرکت افروز سازان در نظر دارد در تمام استان های کشور نمایندگی فعال بپذیرد.لذا همکارانی

ادامه مطلب »
نگاهبان

معرفی برند نگاهبان

دوربین و دستگاه های ضبط با برند نگاهبان محصولی جدید از شرکت افروز سازان می باشند که در شرایط نامناسب ارزی فعلی با رویکردی اقتصادی

ادامه مطلب »